Extracorporeal Shock Wave Therapy
     (FOCAL ESWT)

В началото на 80-те години за първи път са използвани високоенергийни акустични ударни вълни за медицински цели. ESWT е разработен за лечение на хроничен тендинит

Отдавна е известно, че фокусираните ударни вълни ефективно разбиват бъбречните камъни и калцификациите в сухожилията.

С развитие на медицината и медицинските технологии този вид лечение и технология се доразви и създадоха нов вид технология и терапия наречена “  ESWT  “

Както спортистите, така и не-спортистите(нормалните хора) често са изправени пред наранявания с пренатоварване. Това се случва, когато лицето надвишава товароносимостта на  определена част от тялото.

                  Съществуват два вида ESWT технологи

1.Focal ESWT

– шоковите вълни са концентрирани в определена точка ( премахва вазпалението и активира ангиогенезата, разрушава калцификациите със  различна дебелина  на третираната област!)

2.Radial ESWT

-шоковите вълни се разсейват постепенно (временно премахва вазпалението и не  активира ангиогенезата,не въздейства върху калцификациите на третираната област!)

Basic information about ESWT treatment how is used to treat disc hernias and spine calcifications and fractures

Prevents and collects bulging in minutes and releases the affected nerve, which recovers 10 times faster than the normal recovery period.With only 3-4 treatments we get 87% guaranteed improvement forever! No side effects, as specialists our recommendation is a mandatory consultation with a specialist!

Предотвратява и събира така наречения „bulging “ за минути и освобождава засегнатия нерв, който се възстановява 10 пъти по-бързо от нормалния период на възстановяване.Само със 3-4 процедури получаваме 87% гарантирано подобрение завинаги!Няма странични ефекти ,но нашата препоръка като професионалисти във този сектор е задължително да се консултирате със специалист!